Protecció de dades personals

 L’informem que totes les dades recollides en els formularis de sol·licitud d’informació son guardades sota la nostra responsabilitat i son tractades d’acord amb les exigències legals, guardant les mesures necessàries de seguretat que garanteixen la confidencialitat dels mateixos. 

L’informem, que les dades personals que es sol·liciten, principalment de la persona de contacte, son obtingudes amb el seu consentiment en els formularis de sol·licitud d’informació, i seran incorporats a un arxiu del que es responsable FINQUES PIÑOL S.L. i que te com a finalitat el establir contacte amb la persona per fer un seguiment de la seva sol·licitud d’informació sobre productes o serveis. Sota cap condició seran cedides a tercers ni utilitzades per altres fins pels quals han sigut recollides i automatitzades.

En aquestes dades que es recullen es sol·licitarà seu exprés consentiment per que la direcció de correu electrònic de la seva empresa sigui utilitzada per enviaments de publicitat, ofertes i promocions.

En el cas de que hagi omplert aquest formulari, podrà exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació  mitjantçant  l'adreça de correu electrònic: info@finquespinol.com o per correu postal.

 

FINQUES PIÑOL, S.L.   

Avinguda de Tarragona, 19